Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Tichá aukce laskavosti

Organizace
NADĚJE, pobočka Zlín

DARUJTE
Tichá aukce laskavosti je benefiční akce zlínské NADĚJE, kterou se zapojujeme do největšího svátku dárcovství Giving Tuesday Česko. Od 1. září nám můžete darovat zajímavé zážitky, služby, výrobky nebo svůj čas. Např. Upeču ti bábovku, až ti přijede maminka. Vyfotím vaši rodinu na vánoční PF. Umyji ti okna. Uvařila jsem pro tebe domácí marmeládu z lásky sbíraných malin, bez "éček". Naučím tě používat dotykový mobil. Doučím tvé dítě matiku pro první stupeň základní školy... V úterý 3. 12. v 17 hodin v Městském divadle Zlín budeme tyto věci dražit. Každá nabízená "věc" má svůj arch papíru, na který budete moci připisovat vámi nabízenou sumu. Minimální příhoz je ve výši 100 Kč. V 18:30 proběhne vyhlášení vítězů aukce. Dražitel obdrží certifikát vydražené věci. Můžete je věnovat někomu blízkému, třeba pod vánoční stromeček. Peníze nezískává dárce, ale NADĚJE Zlín, která výtěžek využije pro pomoc lidem s mentálním postižením. Tichá aukce laskavosti je příležitost "rvát" se o to co chci... se srdcem na dlani.

O naší organizaci

Zlínská NADĚJE pracuje s lidmi s mentálním postižením v sociálně terapeutických dílnách a v chráněném bydlení, dále se seniory a lidmi postiženými Alzheimerovou nemocí v Domě pokojného stáří. Sociální služby jsou zaměřeny na pomoc lidem v situaci nemoci a handicapu. Naše klienty podporujeme v důstojném a aktivním způsobu života.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy