Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Trhy chráněných dílen

Organizace
Skupina ČEZ

Autor
Lenka Mikulková

Od roku 2011 pořádáme ve vybraných lokalitách Trhy chráněných dílen, jejichž cílem je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Mezi nejoblíbenější trhy patří ty vánoční, proto jsme je letos poprvé spojili s mezinárodním dnem dárcovství Giving Tuesday. V prostorách 18 administrativních budov po celé České republice nabídne adventně laděné zboží téměř 50 veřejně prospěšných organizací. Zaměstnanci se na trhy vždy moc těší. Pořídí na nich vánoční výzdobu i drobné dárky s příběhem, pochutnají si na výborných slaných i sladkých dobrotách a navíc přispějí na dobrou věc. Za 8 let trvání projektu se chráněným dílnám u nás podařilo prodat výrobky za téměř 5 mil. Kč.

O naší organizaci

Skupina ČEZ se již před několika lety posunula od konceptu společensky odpovědných aktivit k širšímu pojmu udržitelného rozvoje. Vnímá jej jako růst, který naplňuje současné společenské potřeby a zároveň chrání potřeby budoucích generací. Udržitelnost pro nás v praxi znamená každodenní prosazování rovnováhy mezi ekonomikou, sociálním a společenským hlediskem života a životním prostředím.
Význam a velikost Skupiny ČEZ vyvolává řadu očekávání nejen ze strany obchodních partnerů a zaměstnanců, ale především od veřejnosti. Energetika je odvětví, které má velký vliv na české a evropské hospodářství, na své okolí, na životní prostředí i naši budoucnost.
Rozhodnutí chovat se udržitelně je dlouhodobý proces a firma na něm intenzivně pracuje. Stejně jako v jiných oblastech je potřeba definovat cíle, zvolit vhodnou strategii pro jejich dosažení, zakomponovat je do ostatních procesů, nastavit pravidla vyhodnocování a pravidelně kontrolovat, jak se daří cíle naplňovat. Skupina ČEZ se v České republice řídí strategií udržitelného rozvoje s názvem Energie pro budoucnost. Tvoří ji pět dlouhodobých strategických priorit (Zajistit udržitelný provoz, Být dobrým partnerem, Přinášet užitečná řešení zákazníkům, Umožnit transformaci energetiky a Nastartovat motor inovací), které se dále větví do jednotlivých programů.
V České republice patří Skupina ČEZ k významným zaměstnavatelům: má přes 22 tisíc zaměstnanců. Dlouhodobě se snaží do aktivit udržitelného rozvoje aktivně zapojit právě zaměstnance. Mohou se například zúčastnit firemního dobrovolnictví, přispět do zaměstnanecké sbírky, podpořit neziskové organizace nákupem výrobků z chráněné dílny nebo pomoci organizaci, kde se sami angažují, získáním financí od Nadace ČEZ. Cílem je nabídnout zaměstnancům takové druhy aktivit, aby si mohl vybrat opravdu každý.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy