Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Tři novinky pro lepší informovanost v očkování

Organizace
Rozalio, z. s.

Autor
Dagmar Sláčalová

DARUJTE

Při jarní epidemii koronaviru muselo Rozalio přerušit pořádání přednášek a besed, odložit tisk a distribuci letáků k poradně a také tvorbu videí zaměřených na šíření informací o očkování. „Získaný čas jsme však využili k dokončení jiných, dlouho odkládaných aktivit a k plánovaní nových projektů. Právě ty představíme v úterý 1. prosince. Nechte se překvapit!

Naše odkazy

O naší organizaci

Rozalio sdružujeme především rodiče, a to laiky i odborníky. Usilujeme o změnu systému očkování směrem ke svobodné volbě a individuální zodpovědnosti a zprostředkováváme informace o možnostech očkování s důrazem na minimalizaci rizik. Podporujeme rodiče v jejich kompetencích s ohledem na zdravý vývoj dětí, pomáháme jim zorientovat se v jejich právech a povinnostech.
Prosazujeme změny v české legislativě, aby reflektovala současné potřeby společnosti a zároveň respektovala svobody a práva občanů.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy