Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Už 10 Kč denně pomůžete zvýšit důvěru mezi lidmi

Organizace
Nadace Via

Autor
Markéta Kunešová

DARUJTE

Nadace Via je financovaná výhradně z peněz individuálních a firemních dárců a také z výnosů nadačního jmění. Proto je pro nás důležitá důvěra lidí, kteří s námi zůstávají celá léta a desetiletí. I malý příspěvek v řádu 10 Kč za den znamená velkou změnu. 10 takových dárců se ročně složí na jeden projekt, který z další obce pomůže lidem vytvořit místo, kde je radost žít. Vaši důvěru v Nadaci Via přetavíme na větší důvěru mezi lidmi tím, že společně podpoříme další komunitní a filantropické projekty.

O naší organizaci

NAŠE POSLÁNÍ
Otevíráme cesty k umění žít spolu a umění darovat.
UMĚNÍ ŽÍT SPOLU
Rozvíjíme komunitní život. Podporujeme ty, kteří zlepšují život ve svém okolí. Proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Učí se tím pečovat o společný prostor, spolupracovat a zlepšují vzájemné vztahy. Podporujeme je granty, konzultacemi na míru a vzděláváním. Tyto skupiny lidí vyhledáváme, provázíme a vzájemně propojujeme.
UMĚNÍ DAROVAT
Rozvíjíme filantropii. Usilujeme o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. Snažíme se šířit povědomí o filantropii a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Dětem a studentům pomáháme organizovat benefiční akce – vedeme je k filantropii už od mládí. Rozvíjíme též online dárcovství v Česku.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy