Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Vánoční sbírka potravin, drogerie a oblečení

Organizace
Jihomoravský kraj

Autor
Alena Procházková

„​Máte chuť udělat dobrý skutek a radost lidem bez přístřeší nebo v těžké životní situaci? Chcete je obdarovat dárkem, který jim pomůže a věříme, že je také potěší?​ Zapojte se do Vánoční sbírky, která se koná od 2. do 6. prosince 2019. Nosit můžete trvanlivé potraviny, drogerii, oblečení a další.“
Tak takováto výzva šla zaměstnancům Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tato aktivita rozšiřuje celoroční sbírku šatstva pro lidi bez přístřeší a v těžké životní situaci, kterou se krajský úřad připojil k aktivitě brněnského magistrátu.

O naší organizaci

Společenská odpovědnost je již dlouholetou a velmi důležitou součástí života úřadu. Snažíme se chovat odpovědně nejenom vůči svému okolí, ale i vůči svým zaměstnancům.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy