Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Vánoční úklid šatníků s SPÚ – sbírka pro Moment

Organizace
Státní pozemkový úřad

Autor
Jiří Pivrnec

Zaměstnanci Státního pozemkového úřadu udělali pořádný předvánoční úklid a poskytli své nepoužívané oblečení do sbírky pořádané Momentem.
Na Ústředí SPÚ se sešlo přes dvacet pytlů plných oblečení, hraček a dalších nepoužívaných starých i nových užitečných předmětů, které s radostí přenecháme potřebným.

O naší organizaci

Státní pozemkový úřad (SPÚ) je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu zemědělství. Sídlí v Praze a je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím, krajskými pozemkovými úřady a jejich pobočkami.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy