Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Věnujte kousek své životní úrovně seniorům

Organizace
Kvalitní podzim života, z.ú.

Autor
Libor Pavlíček

DARUJTE

Věnujte kousek své životní úrovně seniorům. Obracíme se na všechny lidi, kterým není lhostejný život těch, jež jsou odkázáni na pomoc druhých. Aby tato podpora mohla být realizována prostřednictvím naší nestátní neziskové organizace Kvalitní podzim života, z.ú. Podpořte nás prostřednictvím světového svátku Giving Tuesday, který je vyhlášen na 3.prosince 2019, na našich webových stránkách: www.kvalitnipodzimzivota.cz, je to velmi snadné, stačí jeden proklik. Svou i malou podporou, umožníte pokračovat v zajišťování péče o seniory, kteří se v mnoha případech nemají na koho obrátit se žádostí o pomoc. A pro tuto situaci jsou připraveny naše pečovatelky, které jsou schopny požadované pečovatelské služby zajistit. Za poskytnutí finančních darů předem děkujeme.

O naší organizaci

Kvalitní podzim života, z.ú – nestátní nezisková organizace. Organizace je registrovanou sociální službou. Zabývá se péčí o seniory v domácím prostředí v lokalitách Prahy západ, Prahy-východ, Praha – Libuš a Písnice. Rozsah poskytovaných činností vychází dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním. V současné době, byla pro velký zájem navýšena kapacita a počet osob v přímé péči činí 80 klientů.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy