Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Víkendové pobyty pro postižené děti

Organizace
Centrum BAZALKA, o.p.s.

Autor
Petra Mahrová

DARUJTE

Pečovat o zdravotně postižené děti je pro rodinu velmi obtížné fyzicky i psychicky. Dítě je vždy na prvním místě, starají se všichni členové rodiny, často na úkor zdravých sourozenců. Proto jsme v roce 2018 začali pořádat víkendové pobyty, které rodičům našich klientů zajistí vzácné dva dny bez starostí a odpočinek k načerpání sil. Naše „pracovní víkendy“ měly velký úspěch. Děti si odnesly nové zážitky a rodiče nabrali tolik potřebnou energii. O pobyty mají rodiče klientů velký zájem, trvají od pátečního večera do pondělního rána a mívají zajímavý a bohatý program: procházky po městech a výlety do přírody, sportovní akce aktivní i pasivní – návštěvy koupaliště, hřiště, herny, tréninků nebo zápasů fotbalu, hokeje, volejbalu, ragby, golfu, kulturní akce. Víkendový pobyt pro 8 dětí ale vyžaduje početnější personální obsazení.

 

Musíme zajistit a zaplatit 5 pracovníků na den, 2 na noc a jednu kuchařku. Bohužel ne všichni rodiče jsou v takové finanční situaci, aby mohli dětem uhradit péči i o víkendu. V roce 2022 chceme organizovat celkem 8 víkendů.

 

Rodiče si zaslouží odpočinout a nabrat síly na nikdy nekončící péči o zdravotně postižené dítě. Špatná finanční situace většiny rodin s dětmi s handicapem jim víkendový pobyt zaplatit nedovolí. Pro rodiče jsme stanovili přijatelnou částku 2 000,- Kč za péči o víkendu a stravné 500,- Kč. Z darů bychom chtěli uhradit náklady na víkendové pobyty pro co nejvíc klientů (2 500,- Kč/víkend/klient) a nabídnout jej rodičům, jejichž finanční situace víkendový pobyt jinak nedovoluje.

Naše odkazy

O naší organizaci

Centrum BAZALKA, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která funguje od roku 2004. Centrum BAZALKA pomáhá více než 40 rodinám z jižních Čech s péčí o jejich těžce zdravotně postižené děti a dospělé klienty do 40ti let. Pečuje o klienty s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra. Klienti využívají služby denního a týdenního stacionáře. Centrum BAZALKA poskytuje fyzioterapii a je certifikovaným pracovištěm mezinárodního ošetřovatelského konceptu Bazální stimulace®. Centrum BAZALKA též poskytuje vzdělání v MŠ a ZŠ speciální.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy