Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Vínem proti chudobě

Organizace
Spolek pro ochranu žen, z. s.

Autor
Zdeňka Pecharová

DARUJTE

My ve Spolku pro ochranu žen si zakládáme na tom, že jsme soběstační a nezávislí na dotacích. Veškerou naši činnost hradíme z prodeje vína rodinného vinařství Víno Kurial a tuto možnost nabídneme našim podporovatelům i na Giving Tuesday.

O naší organizaci

Náš Spolek pro ochranu žen se již od roku 2016 zabývá sociální prevencí prostituce, prostřednictvím osvěty a legislativy. Jsme platforma, kterou iniciovaly přímo ženy s delší praxí v prostituci a stále jsou v tomto spolku aktivní, aby hájily své zájmy. To jim zvyšuje sebevědomí a šanci vrátit se na legální trh práce. Upozorňujeme na to, co je potřeba změnit v legislativě, aby většina žen v ČR nezačínala s prostitucí ze sociálních důvodů, jak je tomu dnes. Intenzivně se věnujeme osvětě, což se nám daří zejména na facebooku a i v dalších médiích. Jednáme s politiky a informujeme je o souvislostech mezi prostitucí a sociálními problémy v ČR. Dále se věnujeme osvětě, vydáváme odborné materiály a letáky o prostituci z různých úhlů, naše dobrovolnice vedou podpůrnou skupinu pro ženy, které skončily s prostitucí nebo se o to snaží. Krajským a komunálním politikům nabízíme program „Společně proti chudobě“. Velké i malé firmy vzděláváme prostřednictvím programu „Firma přátelská k ženám“.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy