Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Vstupte do kláštera #GivingTuesday

Organizace
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.

Autor
Andrea Hrubešová

DARUJTE

Klášter Broumov je pohostinným místem vzdělávání, umění a kultury ve středu krásné barokní krajiny broumovského výběžku. Chceme inspirovat prohlídkou monumentální české barokní architektury stejně jako živým programem a kulturou. Vstupte do kláštera, staňte se našim podporovatelem a pomozte dále rozvíjet aktivity a činnost Vzdělávacího a kulturního centra v broumovském klášteře. Děkujeme všem dárcům za každý příspěvek, který nám pomáhá udržovat tradici nastolenou benediktiny od 13. století. Oživujte s námi komplex této národní kulturní památky!

O naší organizaci

Jsme mladou institucí, která si jako jednu z hodnot vybrala tvořivost. Chceme vyzývat k tvůrčí činnosti a získávání nových podnětů, které obohacují duševní život.
Naše Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov považuje za důležité environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k přírodě, k sobě samým a ostatním lidem. Nabízíme rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrosti.
Celoročně pořádáme pestrou mozaiku kulturního programu – multi-žánrové koncerty, divadelní představení, výstavy v Galerii Dům, vědecké přednášky, festival Za poklady Broumovska, konferenci Broumovské diskuse, klavírní soutěž Broumovskou klávesu a další zajímavé projekty. Rozvíjíme klášter Broumov jako národní kulturní památku a evropské centrum kultury a vzdělanosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy