Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Vytvořme společně mobilní hernu pro nejmenší děti

Organizace
Brandýský Matýsek z.s.

Autor
Jana Kusá

DARUJTE

Jsme rodinné centrum působící v Brandýse nad Labem. Uvědomujeme si, jak je důležitá socialiazace malých dětí do kolektivu a nutnost komunikace mezi rodiči na mateřské dovolené. Rádi bychom v okolních obcích Brandýsa nad Labem zajistili dětskou hernu pro malé děti do 4 let, kteří zatím nenavštěvují školku.

A proto přicházíme s projektem Mobilní hernička. V rámci projektu Mobilní herna zajistíme herničku „na kolečkách“, se kterou budeme cestovat do okolních obcí v dopoledních hodinách dle předem dohodnutého časového harmonogramu. Chceme tak podporovat rodiny s dětmi v místech, kde jsou služby hůře dostupné, s cílem podporovat místní komunitu a nabídnout rodičům a dětem aktivity přímo v místě bydliště, bez dojíždění. V některých lokalitách dopolední aktivity pro rodiče s dětmi zcela chybí.

Pro děti připravíme v rámci mobilní herničky rovněž doprovodný program v návaznosti na zájem rodičů, věk dětí a prostorové možnosti daného místa (tvoření pro děti, pohybové hry, kulturní program). Respektovat budeme taky tradice, celý program budeme přizpůsobovat zvykům, svátkům, které slavíme a ročnímu období.

Sociálně slabým rodinám bude umožněn vstup zdarma. Pro ostatní bude vstupní poplatek symbolický.

Prostory již máme předjednány s představiteli některých okolních obcí – Nový Vestec, Obec Jenštejn, v jednání Kostelec nad Labem, Dřísy (toto by měly být pravidelné zastávky, ale nebráníme se ani dalším místům).

Počítáme s dlouhodobým, víceletým fungováním této herničky.
Hlavním cílem projektu je zapojit rodiče v místě bydliště a naučit je být aktivní.

Na projekt sháníme částku 227 000,-Kč, což je částka, která obsahuje automobil včetně nákladů na naftu, pojištění, opravu, dále pak materiální vybavení herny (herní sestavy, stolky, židličky, skakací hrad, hračky), pomůcky pro pohybové hry, výtvarné potřeby, propagační materiály a mzdy na pečovatelky.

Projekt můžete podpořit jakoukoliv částkou na náš účet.

Moc děkujeme za podporu.

O naší organizaci

Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum, které poskytuje rodinám s dětmi z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí širokou škálu aktivit a služeb. Zajišťuje a nabízí:
– Nízkoprahovou hernu pro rodiče s dětmi a přidružené volnočasové aktivity
– Přednášky v oblasti výchovy dětí a posílení rodičovských kompetencí
– Odborná poradenství, kurzy pro rodiče, budoucí rodiče a děti, mimoškolní činnost – kroužky
– Služby péče o děti – Mikrojesle, dětské skupiny, MŠ, odpolední klub pro školní děti, tábory
– 25 let tradice organizace, strategický plán rozvoje, od roku 2012 realizace 11 projektů z ESF pro usnadnění návratu do zaměstnání a slaďování rodinného a pracovního života, 8 projektů MPSV v oblasti podpory rodiny, dalších projektů z Kraje, Města a některých Nadací

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy