Výzva ŠTĚDRÉ DNY ČEPS podpoří tři projekty

Jedním z letošních partnerů Giving Tuesday je i společnost ČEPS, která u této příležitosti otevírá speciální dárcovský program. Ze všech výzev, které se do letošního Giving Tuesday přihlásí a splní kritéria výběru, vybereme 10 projektů, které postoupí do zaměstnaneckého hlasování ČEPS. Na základě hlasování zaměstnanců získají 3 projekty finanční dar ve výši 150 000 Kč.
V letošním roce se společnost ČEPS, provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy v ČR, připojí ke Giving Tuesday projektem ŠTĚDRÉ DNY ČEPS.
Deset nejzajímavějších přihlášených projektů bude představeno zaměstnancům ČEPS, kteří hlasováním rozhodnou, které projekty chtějí podpořit. Tři nejúspěšnější z nich pak budou mít možnost získat od ČEPS podporu ve výši 150 000 Kč.
Uzávěrka příjmu žádostí do projektu ŠTĚDRÉ DNY ČEPS je 15.11.2021. Interní hlasování zaměstnanců ČEPS proběhne ve dnech od 6. do 17. 12. 2021. Výzva je směřována na projekty nebo činnost související s charitativní, humanitární a sociální pomocí, jako je zejména péče o handicapované a seniory, dále školství, věda a péče o mládež, jako je zejména výchova a vzdělávání dětí.
Finanční dar lze poskytnout příjemci s právní formou: příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, obec v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení.
úterý 3.
prosince
2019 přidat
do kalendáře
největší svátek dárcovství
a nejštědřejší den v roce,
který oslavuje celý svět
REGISTROVANÉ
AKTIVITY
A VÝZVY
REGISTRUJTE
SVOU VÝZVU
NEBO AKTIVITU
#Giving
TuesdayCZ

Black Friday

Giving Tuesday

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.
150 zemí světa
380 miliónů dolarů
105,5 průměrná výše daru v dolarech
data z roku 2018, více čísel zde

ročník 2018 ve světě a v ČR
národní
ambasador
pro Česko: