Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Vznik a vybavení 2. stupně waldorfské ZŠ

Organizace
Nadační fond Waldorf

Autor
Martina Wittmayerová

DARUJTE

Podporu vzniku nových škol, školek a iniciativ považujeme za jednu ze stěžejních aktivit nadačního fondu. Aktuálně bychom rádi podpořili i  Třebušínskou školu.
„Waldorfské vzdělávání má svůj význam ve své ucelenosti; bylo původně R. Steinerem navrženo pro 1. až 12. ročník. Pro naše žáky je nutné vybudovat 4 kmenové učebny, odborné učebny, eurytmický sál a další potřebné zázemí – tak, aby mohli na naší škole úspěšně dokončit waldorfské základní vzdělání (tedy aby mohla být pro ně výuka rozšířena i o 2. stupeň ZŠ). Nejbližší jiná waldorfská ZŠ není od našeho působiště v dojezdové vzdálenosti (Praha, Semily). V celých severních Čechách jsou dodnes pouze 3 waldorfské základní školy.Pro realizaci našeho záměru jsme nalezli vhodnou školní budovu v Litoměřicích. Hledáme také zdroje pro financování nákupu vybavení 2. stupně ZŠ.“
Ing. Katarína Hurychová – ředitelka školy
číslo účtu 115-21410287/0100 var. symbol 320

Podpořte společně s námi i vy rozvoj smysluplného vzdělávání

O naší organizaci

Cílem Nadačního fondu Waldorf je podporovat rozvoj waldorfské pedagogiky a dalších aktivit aplikované antroposofie.
Proto jsme se rozhodli být místem, kde se potkávají nápady a podněty zaměřené na podporu waldorfských školek, škol a iniciativ, s penězi darovanými ke smysluplnému využití.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy