Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Workcampy pro každého!

Organizace
INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

Autor
Anežka Kopecká

DARUJTE
Naším cílem je zprosředkovat zážitek z workcampů každému, a to i doborovlníkům se speciálními potřebami. Workcampy jsou 2-3 týdenní projekty, kde je jedinečná příležitost poznat různé země a jejich kulturu, podpořit svou prací veřejně prospěšný projekt, naučit se nové věci a poznat zajímavé lidi. A takový zážitek bychom rádi zprostředkovali dobrovolníkům, pro které to není z různých důvodů samozřejmostí. V minulosti se dobrovolníky stali lidi s mentálním a fyzickým postižením (na vozíku, neslyšící, nevidomí, s DMO apod.), ale i mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro všechny tyto dobrovolníky je workcamp velkou výzvou, která však přináší skvělý pocit! Proto bychom rádi vybrali peníze na podporu těchto lidí. Za vybrané prostředky dobrovolníkům poskytneme asistenci, přípravu, cestovné nebo pojištění.

O naší organizaci

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním.
Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy