Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Za dětmi i tam, kde lišky dávají dobrou noc

Organizace
Děti patří domů, z. s.

Autor
Dagmar Gloserová

DARUJTE

Naše organizace při pomoci pěstounským rodinám, při péči o sociálně osiřelé děti, nutně potřebuje nový služební automobil.

Mnoho těchto dětí má nejrůznější zdravotní limity a handicapy, jiné bojují se svými strachy a následky špatného zacházení v raném dětství. Pěstouni z tohoto důvodu potřebují podporu klíčových pracovníků, kteří je navštěvují a pomáhají jim řešit běžné i nenadálé situace.

Místa, kde rodiny bydlí jsou veřejnou dopravou těžko dostupné a bez služebního vozidla by naše služba nemohla být naplňována. Stávající Hyundai Getz z roku 2005 pomalu dosluhuje.

Nový automobil by byl využit 7 klíčovými pracovníky, kteří provází 57 rodin a ročně najedou přes 16000 km.

O naší organizaci

Posláním Děti patří domů, z. s. je podporovat a rozvíjet pěstounskou péči s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“

Pěstounská péče je nedocenitelná služba v pravém smyslu slova, služba dítěti, jeho rodičům, společnosti a státu. Dítěti je tak naplněno jeho právo vyrůstat v rodině, v láskyplném a bezpodmínečném prostředí.

Provázení pěstounskou péčí je služba, kterou automaticky získává každá pěstounská rodina.

Naše organizace Děti patří domů, z. s. pojímá provázení jako stěžejní prvek komplexní podpory celé pěstounské rodiny a propojení veškeré péče.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy