Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Zachraň jídlo

Organizace
Zachraň jídlo

Autor
Michaela Číhalíková

DARUJTE
Pomozte nám nastartovat paběrkování v dalším regionu! Spolu s dobrovolníky jezdíme sbírat nechtěnou zeleninu a ovoce k místním pěstitelům - plodiny jsou kvalitní, ale nevyhovují z estetického hlediska – jsou příliš malé, příliš velké, příliš křivé…. Proto je zemědělci nemohou udat u obchodních řetězců a zůstávají na poli k zaorání. Letos se nám podařilo namotivovat skupinu v jižních Čechách kolem tamní potravinové banky a místních farmářů. Do sběru se každý rok zapojuje stovka našich dobrovolníků, během 49 uskutečněných výjezdů od roku 2015 se nám podařilo nasbírat 23 000 kilogramů jídla pro tisíce klientů potravinových bank, mezi nimiž jsou i dětské domovy a krizová centra. Ale víme, že jídla na polích a v sadech stále leží ladem mnohem víc. Náš cíl je příští rok založit v rámci ČR novou paběrkovací skupinu v dalším regionu. Což bez finanční podpory dárců nezvládneme.

O naší organizaci

Jsme malý tým nadšenců s velkými plány: v roce 2013 jsme se rozhodli, že snížíme plýtvání jídlem. Podle OSN se totiž až třetina všeho vyrobeného jídla na světě vyhodí, což má špatné ekonomické i ekologické důsledky. Uspořádali jsme již řadu happeningů, osvětových kampaní a začali jsme s projektem paběrkování. Osudy planety nám není lhostejný.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy