Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Péče o rodiče po perinatální ztrátě

Organizace
Unie porodních asistentek

Autor
Lenka Konkoľová

DARUJTE

Spouštíme projekt Unie porodních asistentek Začít znovu. Chceme, aby rodiny, které přišly v těhotenství nebo v období kolem porodu o dítě, získaly podporu, kterou v tomto období tolik potřebují.
Díky podpoře dárců jim můžeme poskytnout odbornou, včasnou a respektující péči.

V rámci projektu Začít znovu:
– vytvoříme podpůrné sítě odborníků v každém kraji pro rodiny, které přišly o miminko
– zprostředkujeme zasaženým rodinám informační a terapeutické balíčky
– podpoříme jednotlivce a organizace, které rodiny touto ztrátou provázejí
– budeme vzdělávat porodní asistentky a další odborníky v péči o rodiny
– spustíme pilotní projekt krizové a informační linky pro porodní asistentky, které rodiny provází.

Naše odkazy

O naší organizaci

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Náš spolek je demokratickou profesní organizací, která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy