Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Zahrada pro Magnolii

Organizace
Charita Vsetín

Autor
Eva Šafaříková

DARUJTE

Magnolia je název denního stacionáře pro seniory a je jednou z mnoha služeb Charity Vsetín. Budova, kde Magnolia sídlí, je situovaná na kopečku malebného vsetínského Horního náměstí a její součástí je poměrně velká zahrada, umístěná ve svažitém terénu. Rádi bychom zde vytvořili přístupnou, nejlépe bezbariérovou zahradu, kde by naši senioři aktivně trávili čas od jara do podzimu, setkávali se se svými rodinami, měli by možnost pečovat o květiny, bylinky nebo pěstovat zeleninu ve vyvýšených záhonech. Tuto zahradu by mohli využít mimo uživatelů Stacionáře Magnolia i uživatelé dalších služeb Charity Vsetín.

 

V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO zajišťujeme volnočasové aktivity pro zájemce od 6 – 18 let věku ze sociálně znevýhodněných rodin. Sociální rehabilitace CAMINO poskytuje pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním. Přáli bychom si vytvořit pro naše uživatele oázu klidu – terapeutickou zahradu s takovým zázemím, kde by si mohli posedět, odpočinout, kochat se výhledem na město a řeku Bečvu, trávit čas na čerstvém vzduchu nebo aktivně, v rámci svých možností, pracovat s našimi pracovníky a čerpat tak energii z malého kousku přírody uprostřed města. Terapeutická zahrada by mohla sloužit i široké veřejnosti v rámci komunitních setkání a dalších akcí, pořádaných Charitou Vsetín, jako jsou workshopy či hudební setkání.

O naší organizaci

Charita Vsetín je nezisková organizace, poskytující služby, které vycházejí z individuálních potřeb všech lidí bez rozdílu, na základě dodržování lidských práv a základních svobod. Sdružuje profesionální i dobrovolné pracovníky a usiluje o dosažení maximální možné kvality poskytovaných služeb. Služby poskytujeme převážně osobám se zdravotním postižením, seniorům, nemocným a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Poskytujeme – Pečovatelskou službu, Osobní asistenční službu, Stacionář Magnolia, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO, CAMINO sociální rehabilitace, Mimoškolní příprava SIDERA. Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy