Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Zahrádka a zooterapie pro dobrou náladu

Organizace
CEDR Pardubice o.p.s.

Autor
Alice Voborníková

DARUJTE

Smyslem projektu založení komunitní zahrádky v kombinaci se zooterapií je vytvořit klientům se zkušeností s duševním onemocněním příjemný venkovní prostor, ve kterém se budou moci setkávat, rozvíjet vlastní koníčky a zároveň využít přínosy zooterapie.

 

Zooterapie umožňuje klientům kontakt se zvířetem, který může vyvolat pocity blízkosti a důvěry. Pro klienty je rovněž důležité převzetí úlohy spojené s péčí o zvíře. Cílem je získat prostředky na nákup králíčků a klece včetně dalšího vybavení pro domácí chov, dále vybavení pro venkovní posezení na komunitní zahrádce.

Naše odkazy

O naší organizaci

CEDR Pardubice o.p.s. je obecně prospěšná společnost poskytující sociální služby lidem se zdravotním omezením v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí. Naše sociální služby nabízíme osobám se zkušeností s psychickým onemocněním a osobám se získaným poškozením mozku. V celkem šesti provozech zaměstnáváme osoby se zdravotním omezením. Našim klientům se snažíme zkvalitnit jejich životy, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonávat problémy spojené s nemocí a se zdravotním omezením.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy