Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Zaměstnanecké granty Albatros Media

Organizace
Albatros Media

Autor
Soňa Barabášová

V rámci českých oslav Giving Tuesday pořádá Albatros Media zaměstnanecké granty, které jsou od roku 2016 pravidelnou součástí naší společenské odpovědnosti. Zaměstnanci mohou navrhnout projekty ze svého okolí, do kterých se sami aktivně zapojují a poté hlasovat o jejich podpoře. Zaměstnanci budou vybírat celkem ze 14 smysluplných aktivit navržených organizací z celého Česka i Slovenska. První 3 projekty získají plnou částku, o kterou žádají. Zbývající částka z alokovaného 1 mil. Kč se rozdělí podle poměru získaných hlasů mezi ostatní. Částečnou podporu získají všechny projekty, které by podle počtu hlasů získaly alespoň 25 % z původní požadované sumy. Nejúspěšnější projekty i příběhy jejich podpory budou zveřejněny od 26.11. 2019 na www.givingbooksweek.cz, kde se  budou moci ucházet o knižní bonus. O tom, komu uděláme ještě větší radost, rozhodne veřejnost. Pořadí, a tedy i výši podpory ostatních projektů odhalíme na Giving Tuesday 3.12.2019. Slavnostní předání šeků proběhne tradičně na vánočním večírku Albatros Media. Skrze naši Nadaci Albatros pak průběžně monitorujeme správné využití finančních prostředků a jejich pozitivní dopad na okolí.

O naší organizaci

Jsme hrdým partnerem akce Giving Tuesday již třetím rokem.
Jsme největší nakladatelský dům v ČR. V návaznosti na tradici sahající až k roku 1949 vydáváme více než 2000 knižních titulů ročně. Zaštiťujeme knižní nakladatelství Albatros, CooBoo, Motto, XYZ, Edika, BizBooks, CPress, Plus, Computer Press, Management Press, B4U Publishing, Fragment, Egmont, Kniha Zlín, Vyšehrad, Panteon, nakladatelství Domino, Lindeni, Valer, partnerský projekt Edice České televize a nakladatelství elektronických knih Palmknihy. V roce 2016 jsme také založili Nadaci Albatros, která podporuje děti a mladé lidi ze sociálně slabých rodin ve vzdělávání. Částka, kterou Albatros Media nadaci na její činnost doposud věnovala přesáhla 40 milionů korun. Rádi bychom, aby kvalitní vzdělání bylo dosažitelné pro všechny děti bez rozdílu. Posláním nadace není jen finanční podpora, ale také sledování dopadu podpořených projektů.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy