Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Zaostřeno na seniory

Organizace
Agora 7

Autor
Nikola Bitalová

V rámci Giving Tuesday hledáme dobrovolníka, který by nám pomohl s předvánoční kampaní pro naše projekty nadačního fondu Agory 7. Rádi bychom zviditelnili aktivní stáří skrze naše chystané akce. Společně s charitou Holešovice a Přístavem 7 bychom rádi obdarovali vánočním nákupem naše klienty a obohatili tak jejich sváteční tabuli. Výstupem spolupráce by měl být krátký videospot určený pro předvánoční kampaň a posléze individuální dárcovství pro nadační fond. Přijďte k nám a přesvědčte se, že to co děláme má smysl pro budoucnost nás všech.“

O naší organizaci

Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory Přístav 7 je od r. 2017 společným projektem
Nadačního fondu Agora 7 a Elpidy o.p.s. Nadační fond Agora 7 projekt financuje. Know–how
a dlouholeté zkušenosti ve vzdělávání seniorů přináší Elpida o.p.s., která pořádá vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory v Praze již od roku 2002. V centru Přístav 7 tak díky tomu
nabízíme ojedinělý a komplexní přístup k podpoře a propagaci aktivního stárnutí a
plnohodnotného života seniorů, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce osobního rozvoje či celkového postavení seniorů ve společnosti. Dále podporujeme zachování samostatnosti a soběstačnosti seniorů do vysokého věku. Během dvouletého fungování vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Přístav 7 se zapojilo do vzdělávacích, kulturních, pohybových a dalších kurzů bezmála 1800 seniorů.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy