Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Zapojíme děti do výuky

Organizace
Nadace Albatros

Autor
Jindra Marešová

DARUJTE

Pořádáme finanční i materiální sbírku, která pomůže k plnohodnotnému zapojení do distanční, hybridní  i prezenční výuky dětem, které během lockdownu zůstaly mimo kontakt se školou.

Za vybrané finanční prostředky poskytneme spolu s Učíme online od Česko.Digital asistenci vybraným základním školám, aby dokázaly plně využít získanou techniku pro skutečné zapojení sociálně znevýhodněných žáků 2. stupně do výuky. Jakmile bude jedna škola nastartovaná, nabídneme pomoc dětem v dalších školách.

Sbírka je veřejná, jako první se do ní v rámci oslav Giving Tuesday budou moci zapojit zaměstnanci Albatros Media. Kromě finančního příspěvku budou moci věnovat techniku, výtvarné a psací potřeby, cvičebnice a knihy, které znevýhodněným dětem usnadní domácí vzdělávání.

Za každou korunu, kterou do sbírky věnujete, přidá Nadace Albatros dvě další. Kompletní pomoc jedné škole zvládneme během 8 týdnů za 40 000 Kč. Sbírka končí 12.12.2020.

Naše odkazy

O naší organizaci

Nadace Albatros již pátý školní rok podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Zaměřujeme se na včasný nástup do mateřské školy, starší děti podporujeme v přechodu na středoškolské či vysokoškolské vzdělání formou komplexní stipendijní podpory. Každý rok jsme partnerem pěti stům dětí a jejich rodinám.

Jsme nadace založená společností Albatros Media, která každoročně přispívá na naši činnost částkou převyšující 10 milionů korun. Albatros media také dlouhodobě podporuje rozvoj čtenářství, financuje zaměstnanecké společensky prospěšné aktivity a je tradičním partnerem svátku dárcovství Giving Tuesday.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy