Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Ženy jsou… a chceme, aby byly slyšet!

Organizace
Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

Autor
Eva Macková

DARUJTE

Slavíme letos 30 let od sametové revoluce, naše země i společnost ušla velký kus cesty ke svobodě, demokracii a rovnosti. Přesto se i v roce 2019 potýkáme s nedostatečným zastoupením žen ve veřejných debatách, na odborných panelech, v poradních orgánech nebo v médiích. Ve výsledku tedy hlas 50 % populace není zastoupen v diskuzích, které zásadním způsobem ovlivňují životy náš všech. Pomozte nám dát ženám hlas! Chceme větší zastoupení žen ve veřejných debatách, na odborných panelech, v médiích a poradních orgánech. Ženy odbornice tu jsou! Vytvoříme on-line databázi expertek a podpoříme studentky v získávání zkušeností s vystupováním na veřejnosti.

O naší organizaci

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997. Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Chceme přispět k hlubšímu porozumění mezinárodního dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Podporujeme zájem o mezinárodní otázky a nabízíme informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Co děláme?
– vydáváme studie a analýzy,
– pořádáme mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté stoly, veřejné diskuze,
– organizujeme vzdělávací projekty pro student(k)y, učitele a učitelky, senior(k)y a odborníky a odbornice,
– prezentujeme kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění pro média,
– vytváříme příznivější podmínky pro růst nové generace expertů a expertek,
– podporujeme zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy