Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Ženy mění svět

Organizace
Spiralis, z. s.

Autor
Jolana Turnerová

DARUJTE

Podpoře žen ve veřejně prospěšných aktivitách se věnuje platforma s názvem SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN, kterou v roce 2015 založila a vede organizace Spiralis. Cílem platformy je vybavit ženy znalostmi, inspirací a odvahou se více angažovat ve veřejném životě. Do jejich aktivit (workshopů, konference ŽENY ŽENOU, MUŽI MŮŽOU​, vzdělávacího programu LEADERSHIP ACADEMY) se doposud zapojilo více než 300 žen a mužů. Členskou základnu tvoří více než 45 organizací z celé České republiky.
Součástí je široká mentorská základna expertů napříč sektory (firemní, veřejný, neziskový i akademický). V rámci platformy vzniklo 5 tematických pracovních skupin, které se věnují rozvoji a sdílení metod rozvoje. Jedná se hlavně o koučing, mentoring, rozvoj a mapování kompetencí, leadership, storytelling a principy moudrého podnikání. Skupiny vedou expertky působící v občanských iniciativách či ve vedení neziskových organizacích. Jako například Lenka Papadakisová, předsedkyně Moudrého podnikání žen nebo Silvie Pýchová ředitelka Centra kompetencí. Cílem je podpořit především ženy, které se angažují v pomáhajících profesích a v neziskovém sektoru obecně. Více propojit ženy i organizace, ve kterých ženy působí a nastartovat vzájemnou spolupráci je dalším cílem této platformy.
„Platforma je otevřena všem zájemcům, kteří se chtějí rozvíjet, své znalosti sdílet a spolupracovat na rozvoji občansky aktivních žen,“ vysvětluje cíle této aktivity její zakladatelka Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis.

O naší organizaci

Spiralis dlouhodobě vytváří podmínky a bezpečné zázemí pro úspěšné fungování a rozvoj neziskových organizací v České republice. Učí organizace, jak vybalancovat krizové situace a je pro ně spolehlivým partnerem v překonávání překážek na cestě k profesionální službě lidem.
Za 18 let naší existence jsme pomohli více než 3 400 organizacím a 11 000 jednotlivcům.
Co od #GivingTuesday očekáváme? Chceme zvýšit povědomí o naší činnosti a získat Vaši přízeň.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy