Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Žijeme umíráním

Organizace
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Autor
Alena Votavová

DARUJTE

V rámci GivingTuesday bychom rádi šířili osvětu o paliativní péči, tzn. o péči o nevyléčitelně nemocné a realizujeme sbírku na podporu služeb Hospice Sv. Jiří.

 

Sbírku jsme se rozhodli realizovat v souvislosti s poklesem objemu získaných financí z fundraisingové činnosti v tomto roce vzhledem ke koronavirové krizi. Rádi bychom oslovili co nejširší veřejnost, upozornili na důležitost hospicové péče a především udrželi vysoký standard námi poskytovaných služeb, zejména ošetřovatelských, zdravotních, sociálních a poradenských.

 

Hlavním cílem je udržení fungování a další existence hospice tak, aby i lidé na Chebsku měli reálnou možnost strávit poslední dny svého života doma v okruhu svých blízkých.

O naší organizaci

Hospic Sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. Součástí služeb hospice je odborné sociální poradenství včetně perinatální péče a půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy