Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Živá voda pro Etiopii

Organizace
ADRA, o.p.s.

Autor
Romana Marksová

DARUJTE

Proč živá? Protože východ Afriky zažívá nejhorší sucha za posledních 30 let. Vody je málo a přirozené zdroje rychle vysychají. Lidé nemají, co pít, případně musí pro vodu chodit celé hodiny. Zvířata, jejich jediný zdroj obživy, umírají. V zemi, kde neexistuje žádný sociální systém, se tisíce lidí dostalo do situace, kdy přišli o všechno a bojují o přežití. Ve spolupráci s ADRA Etiopie jsme připravili projekt, který mění životy lidí k lepšímu. Jeho výsledky pozitivně ovlivní zejména ženy, děti a starší, generaci – tedy skupiny, které jsou nejvíce ohroženy suchem a nemocemi způsobenými nedostatkem vody. V rámci projektu opravujeme v regionu Somali celkem 10 studen – to je čistá voda pro stovky rodin. Součástí je také distribuce chloračních tablet, které brání šíření nákaz. Ke každé studni školíme pětičlennou správcovskou komisi, která zajišťuje drobné opravy a dohlíží na to, aby se voda neznečistila. V každé komisi musí působit alespoň dvě ženy, snažíme se tak podpořit i empowerment Etiopanek.

O naší organizaci

ADRA je humanitární organizace, která byla v ČR založena roku 1992. V ČR se věnujeme rozvoji dobrovolnictví a koordinujeme činnost 12 dobrovolnických center, která se zaměřují na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Jejich posláním je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Věnujeme se také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva aj.

V zahraniční pomáháme při mimořádných událostech a zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy