Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
ZORA – čtení pro zrakově hendikepované

Organizace
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Autor
Lucie Marková

DARUJTE

O tom, co se mezi zrakově postiženými u nás i v zahraničí děje, o nových pomůckách či nových zákonech týkajících se zdravotně postižených, informuje pravidelně časopis Zora, určený nevidomým a slabozrakým lidem, který vychází již více než 100 let. U jeho zrodu stál učitel a hudebník Karel Emanuel Macan, který během studií sám přišel o zrak a na sobě tak pociťoval přístup společnosti ke zrakově postiženým spoluobčanům.

 

Přibližně 80-85 % informací získává člověk zrakem. Při vážnějším poškození nebo jeho náhlé ztrátě je člověk vystaven značnému informačnímu deficitu. Jedním ze základních cílů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR je podílení se na zmírňování informačních bariér, a také vybavovat těžce zrakově postiženou veřejnost potřebnými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi. Přístup k informacím pozitivně ovlivňuje kvalitu života nevidomých a těžce slabozrakých, rozšiřuje vzdělávací, pracovní i společenské uplatnění.

 

Redakce časopisu ZORA vydává periodika v několika způsobech záznamů zpřístupňujících informace těžce zrakově hendikepovaným, a to ve slepeckém Braillově písmu, ve zvětšeném typu běžného písma, a v elektronické či zvukové podobě.

O naší organizaci

Posláním organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodicí psy, provozujeme kluby – prostě učíme žít bez zraku. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které jsme vybudovali a které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR pro všechny, kdo nás potřebují.

 

I když ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. Pro takto postiženého člověka je těžké orientovat se doma, natož na ulici, je pro něj obtížné samostatně se najíst, natož si uvařit, je pro něj takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem, natož pracovat v zaměstnání, může se to naučit dělat. Asi ne sám a možná ne úplně snadno, ale může. A my jsme zde proto, abychom takovým lidem i jejich blízkým při tom pomohli.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy